Foto: Istock

Mer kabotasje, mer sabotasje?

Troms Transportarbeiderforening mener at EUs forslag til nye regler for kabotasjekjøring (kjøring innenriks i et annet EØS-land) vil føre til økt sosial dumping og ytterligere fjerne norske sjåfører fra norske veger.

Publisert 09.11.17 Av: Knut Arne Sanden

I dag er det en begrensning på tre oppdrag i løpet av sju dager, mens den nye ordningen åpner for ubegrenset antall oppdag i fem dager.  Kommisjonen selv mener dette er en innstramming, noe transportarbeidere i Europa ikke er enige i.

Se saken fra Nordlys her.

Selve pakken er forklart nærmere her i et notat fra Samferdselsdepartementet hvor også merknader fra Norsk Transportarbeiderforbund er tatt inn. Dette gjelder også for eventuelle endringer i allmenngjøring av overenskomsten for utenlandske sjåfører på korte oppdrag i Norge.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler