Foto: Olav Andresen

LO går imot tjenestekort

LO stiller seg sterkt tvilende til at et EU-tjenestekort for blant annet byggebransjen er det rette.

Publisert 16.03.17 Av: Knut Arne Sanden

Mye av tvilen ligger i om et slikt kort vil gi den effekt det er ment det skal gi, nemlig bedre flyt av tjenester over landegrensene. Det er bekymring rundt at en slik ordning i stedet skal kunne bidra til økt sosial dumping over landegrensene.

Det skriver LO i sin høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet. Høringen handler om et EU-forslag om et eget tjenestekort. Det skal inneholde opplysninger som er nødvendige og viktige for vertslandets myndigheter der arbeidet utføres. Det er flere forbund som har bidratt med innspill til LOs høringsuttalelse.

Les hele brevet her.

Saken ble også drøftet på styremøtet i Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS) i går. Der var det samstemt enighet om at dette må avvises. -Dette løser et problem som ikke finnes, nemlig for lav flyt av tjenester over landegrensene, sa generalsekretæren i Det europeiske bygningsarbeiderforbundet Sam Hägglund. Han opplyste om at også arbeidsgiverne i denne bransjen er mot et slikt tjenestekort. I tillegg er det å gjeninnføre "opprinnelseslandsprinsippet" gjennom bakdøren. Det betyr at det er utsenderlandet som følger sine regler og som dermed overføres til det landet hvor arbeidet utføres. Det fikk man avvist i det såkalte tjenestedirektivet, men nå dukker det opp igjen. Derfor var saken helt klar fra forbundet for bygningsarbeidere, for tjenesteyrkene og også de fleste LO-er i Europa som hadde ordet. Det betyr tysk, dansk, svensk, østerriksk LO og norsk LO.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler