Foto: etuc.org

Ingen forhandlinger om skriftlig kontrakt

Det blir ingen forhandlinger på europeisk plan om revisjon av direktivet om skriftlige kontrakter.

Publisert 13.11.17 Av: Knut Arne Sanden

DEFS, Den europeiske faglige samorganisasjonen, sa på sitt styremøte i oktober at det ikke er tid til dette dersom en skal ha håp om å få et direktiv på plass innen mai 2019. DEFS ber EU-kommisjonen fremme et forslag så snart som mulig. Et forslag er ventet fra Kommisjonen innen 20.desember.

EU/EØS området inneholder i dag et direktiv om at alle har krav på en skriftlig kontrakt. Direktivet, som er fra 1991, dekker ikke lenger like bra den ulike former for ansettelsesmønster og arbeidslivstilknytninger som har vokst frem de siste årene, ikke minst i kjølvannet av digitaliseringen.  Kommisjonen har ønsket å utvide dette direktivet til også å dekke nye typer arbeidstakere som frilansere, folk som arbeider i ulike plattformer eller annet. Kommisjonen skrev i et første utkast at det skulle inneholde mer konkrete krav, blant annet på arbeidstid.

Dette skjedde i sommer og utviklet seg til et slags ping-pong/svarteperspill mellom arbeidslivets parter på europeisk plan. Den gang sa DEFS ja til å forhandle om en revisjon, mens BusinessEurope, som er arbeidsgiverne der også NHO er med, sa nei. Nå er rollene byttet om. Nå kan arbeidsgiverne tenke seg å forhandle innenfor den ni måneders fristen man har etter en oppstart av forhandlingssporet. Regnet fra 3.november i år vil man bruke tiden fram til juli 2018 før man eventuelt da har et resultat. Uten et anbefalt resultat må Kommisjonen fremme sitt eget forslag og det rekker man ikke å få godkjent før valg av nytt EU-parlament og Kommisjon i 2019. 

DEFS er ikke sikre på at dette er den lureste vegen, selv om man egentlig er for forhandlinger. De skandinaviske organisasjonene stemte for forhandlinger, av prinsipielle grunner, men fikk ikke et flertall for det.

Les mer her

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler