Foto: Olav Andresen

Ikke både ferie og permisjon

Foreldrepermisjon kan ikke regnes som arbeidstid når man skal beregne retten til ferie. Det har EU-domstolen slått fast i en sak som kommer fra Romania.

Publisert 30.10.18 Av: Knut Arne Sanden

I følge sak C-12/17 var det en kvinne ved navn fru Dicu som hadde svangerskapspermisjon fra 1. oktober 2014 til 3. februar 2015 og deretter foreldrepermisjon fra 4. februar 2015 til 16. september 2015, før hun tok 30 dagers ferie.  I tillegg ba hun om de fem ekstra feriedager rumensk lovgivning åpner for.

Det som heter generaladvokaten i EU-domstolen hadde innstilt på at dette var helt i orden, men domstolen selv sa noe annet. Den mente at permisjonstiden ikke kunne regnes inn som faktisk arbeidstid og dermed ikke kunne gi grunnlag for en så lang ferie. I følge direktiv om arbeidstid har alle krav på fire ukers ferie.

Domstolen skiller også mellom svangerskapspermisjon som gis av hensyn til morens og barnets helse, og foreldrepermisjon som ikke anses som påtvingende nødvendig og dermed ikke grunnlag for feilberegningen.

Dommen finner du her.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler