Foto: Istock

Hellas er igjen et "fritt" land

Grekerne kunne i sommer igjen oppleve at de var "frie" og at Hellas igjen var blitt et "fritt" land, men de skal fortsatt holdes i et kort bånd i flere ti-år framover. Siden finanskrisen i 2007/08 som utsatte landet for en mer alvorlig krise enn i andre EU-land, har de vært satt under forvaltning av EU, Den europeiske sentralbank og IMF (Troikaen).

Publisert 01.10.18, endret28.09.18 Av: Knut Arne Sanden

Den hestekuren som de har pålagt landet og nærmest hele folket, har vært den sterkeste økonomiske innstramning noe land har opplevd i nyere tid. Innstramningene rammet nesten alle, pensjonister, studenter, arbeidere, firmaer og offentlige tjenester. Den gamle regjeringen som har vært ledet av så vel sosialdemokrater som konservative måtte alle danse etter EUs pipe. I de siste årene er det Syriza, partiet til venstre, som har trukket lasset og som har fått til en nedbetaling av gjeld, samtidig som de har kunnet gi i det minste litt til folk flest. Men deres oppslutning er svak og utfallet av et nytt valg er høyst usikkert.

Og hvem tjente mest på det?

Hellas er av kroken. De som har stilt de største kravene og vært aller mest vanskelig for å hjelpe er Tyskland. Man kan lure på hvorfor det er slik siden det er Tyskland og mange tyske banker som har tjent mest på krisen. Først låner de ut penger i bøtter og spann til et land de nok innerst inne vet ikke er i stand til å betale. Så tar EU, med Tyskland i førersetet, kontrollen over landet og tvinger det til å betale alt de skylder med renters rente. Det hele er grekernes skyld som betegnes som "late", men som faktisk har en av Europa lengste arbeidsdager.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler