Foto: Istock

Fri flyt av folk gjennom Bulgaria

Det lekker nå inn med arbeidstakere fra andre land inn i EU gjennom en åpen dør som heter Bulgaria. Bulgarske arbeidsgivere har påstått at det er mangel på arbeidskraft i landet. Det er muligens riktig fordi mange bulgarere har funnet bedre betalt arbeid i andre EU-land lenger vest.

Publisert 13.04.18 Av: Knut Arne Sanden

Men hvis en arbeidsgiver hverken finner en bulgarer eller en annen EU-borger, kan man importere kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland. Problemet er at i det øyeblikk vedkommende har fått en arbeidstillatelse i Bulgaria kan vedkommende jobbe i alle EUs medlemsland, inkludert Norge og Island.

Disse arbeidstakerne skulle opprinnelig ha visse kvalifikasjoner for å få et såkalt blått kort. Nå er dette kravet fjernet og kortet gis også til personer uten særlige kvalifikasjoner. De får en slags midlertidig oppholdstillatelse som nå er blitt forlenget.

Men de arbeider sjelden i Bulgaria. 84 prosent har funnet seg arbeid i Tyskland hvor disse ikke må følge tysk minstelønn på 7.50 €uro pr. time (70 kroner)

India er storleverandør av arbeidskraft, hele 23 prosent som fikk blått kort kommer derfra.

Bulgarsk lovgivning åpner nå opp for at 35 prosent av arbeidsstokken kan være fra det som heter et tredjeland, mot tidligere 10 prosent. EU frykter at disse kan utgjøre en halv million personer som vil presse ned allerede et lavt lønnsnivå i Bulgaria. Nå roper de to viktigste landsorganisasjonene et varsko. Bulgarsk fagbevegelse er blitt beskyld for å forsvare sosial lønnsdumping i andre EU-land. Nå opplever de det selv og hvilke negative konsekvenser det har.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler