Frankrike: CFDT taper medlemmer

Fransk fagbevegelse blør medlemmer. CFDT som er den sosialistorienterte og mest løsningsorienterte av fem større landsorganisasjoner har mistet nesten 200.000 medlemmer over fire år. Det ble opplyst ved åpningen av deres 49.kongress i Rennes denne uken.

Publisert 07.06.18, endret08.06.18 Av: Knut Arne Sanden

Men de er ikke utmeldt, man har "ryddet" i medlemslistene. De har gått fra 860.000 til 623.000 medlemmer, eller tilhengere som det kalles på fransk.

CFDT som nå er blitt størst i privat sektor jakter på å passere den fortsatt kampvillige og mer kommunistorienterte CGT og ta deres plass også i offentlig sektor.

Fransk fagbevegelse har en ynkelig lav organisasjonsandel, nå under ni prosent av arbeidstokken fordelt på i hovedsak fem hovedorganisasjoner. De har nok og blåst opp tallene for å gjøre seg større enn hva de er, men størrelsesforholdet dem i mellom avsløres ved de "sosiale valg" til arbeidsmiljø- og bedriftsutvalg. Der går CFDT fram i privat sektor, men ligger etter i den offentlige delen.

CFDT, som i sin tid også delte en mer kristen verdiplattform, er den mest "forsonende" delen av fagbevegelsen. De legger mer vekt på forhandlinger og avtaler, enn streiker og gateaksjoner. De har nylig fått til en del avtaler om opplæring og karrierebytte som de er stolte av.

Antall timer til egen-opplæring er økt fra 24 timer årlig til 35 timer pr. år og taket på timer er økt til 400 timer i stedet for 150. CFDT arbeider også for å få flere lærlinger i bedriftene.

Men kontakten med regjeringene er dårlig. Også på slutten av tidligere president Hollandes tid ble dørene lukket og dette gjentas av president Emmanuel Macron, som kommer med stadige «forordninger» som gir regjeringen fullmakter til å gjøre slik de vil. Det skjedde under Hollande med en ny arbeidsmiljølov som fagbevegelsen forgjeves forsøkte å stoppe, uten hell.

Nå er det mest oppmerksomhet omkring de hyppige en og to dagers streikene i det statseide jernbanemonopolet SCSF. Der frykter man både effektivisering, privatisering, utenlandsk konkurranse og endringer av pensjonsalderen.

Streiken har pågått i flere uker og skal fortsette fram mot ferien. Folk flest begynner å bli lei av å holde seg hjemme fra jobben og Macron ser heller ikke ut til å høre på det øret.

Men sitt komfortable flertall i nasjonalforsamlingen trenger han det heller ikke. Han som omtales som Jupiter, den mektigste guden av dem alle, vil neppe innrømme et politisk nederlag så tidlig i sin politiske karriere.

Generalsekretær Laurent Berger ble gjenvalgt for annen gang av den store kongressen hvor man kan sende delegater, men ikke alle får stemme.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler