Foto: Istock

Firmabil eller penger, det er spørsmålet

Car for cash, kalles et nytt lovforslag som den belgiske regjeringen har lagt fram. I en samlet vurdering vil de at færre skal ha egen firmabil for å øke mobiliteten på det belgiske vegnettet.

Publisert 09.11.17 Av: Knut Arne Sanden

Ved å bytte inn bilen og heller få økt lønn tilbake, vil arbeidsgiverne spare kostnader og staten vil få økte skatteinntekter. Avhengig av bilmodell vil firma spare rundt 8.000 kroner årlig, mens den ansatte får mer penger inn på konto.

I dag taper staten 20 milliarder på firmabilordningen fordi den skattlegges mindre enn hva den reelle fordelen den ansatte får. 20 milliarder er halvparten av det det vil koste å bygge ut nye jernbanelinjer for et hurtig regionalbanenett rundt Brussel og de største byene.

Hver firmabil betyr ca 35.000 kroner i skattetap for staten. Det anslås å rulle 625.000 firmabiler rundt på vegnettet i det lille landet. 200.000 av disse kjøres på direktørnivå mens resten er ulike grupper ansatte, stort sett menn. Disse tjener mer enn gjennomsnittet og har også en utdanning over gjennomsnittet.

Systemet er dyrt, forurensende og urettferdig, mener mange, og peker på en kjøregodtgjørelse for kjøring i tjeneste hadde vært mye bedre eller at man fikk dekket månedskort på offentlig transportmiddel. Det ligger ikke i kortene.

Men ikke alle deler den oppfatningen. Det store stålselskapet ArcelorMittal vil nå tilby firmabil til alle sine ansatte, uavhengig av stilling eller stand. 1200 av 4700 ansatte har takket ja til tilbudet. Det innebærer en leasingbil for fire år hvor man trekkes et fast beløp i lønna. Fagforeningen er ikke overbevist om fordelen med tilbudet, men innrømmer at mange ansatte føler seg "forført" av tilbudet. Det følger ikke med et bensinkort og dekkbytte.  Tilbudet reduser feriepengene, årssluttlønn og pensjonen. 

Dersom man blir syk må man fortsatt betale for bilen på sykelønn. Det er ikke direkte småpenger heller, en reduksjon i bruttolønn på 5000 kroner per måned litt avhengig av biltype.

Nå har fagforeningen forhandlet fram en forsikring som skal dekke inntektsforskjellen mellom full lønn og sykelønn, som i Belgia er lavere.

Men bedriften mener å tjene penger på forslaget fordi de sosiale trygdeavgiftene blir redusert kraftig.

 

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler