Foto: Istock

Finsk samling på 17. mai

17. og 18. mai slår tre store fagforbund i den finske industrien seg sammen til det som skal hete Industrifacket. Det er Metallarbeiderforbundet, TEAM; industribransjenes fagforbund (Kjemisk og Grafisk) og Trearbeiderforbundet.

Publisert 09.05.17 Av: Knut Arne Sanden

Det er Metall som setter punktum for en lang prosess med en egen ekstraordinær kongress. De to andre forbundene har sagt ja i sine representantskap. Papirarbeiderforbundet, som også skulle ha vært med, trakk seg ut i desember i fjor og fortsetter på egen kjøl.

Det nye forbundet vil ha 220.000 medlemmer hvorav 1/4 er kvinner. Dette er i høyeste grad frontfaget siden bransjene de organiserer i står for hele ¾ av finsk eksport.

Den første kongressen i det nye forbundet holdes i november med valg av ny ledelse som en av de viktigste oppgavene. Det skal også lages en ny felles arbeidsledighetskasse med virkning fra 1. januar neste år. I Finland er det fagforbundene som organiserer og betaler ut ledighetstrygden og hvor medlemmene får et høyere beløp enn uorganiserte som blir ledige.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler