Den finske høyesterett i Helsinki. Foto: Istock

Finland: Også midlertidig ansatte har krav på ny jobb

Selv de som går på en midlertidig arbeidskontrakt skal kunne tilbys annet arbeid når kontrakten utløper.

Publisert 05.10.17 Av: Knut Arne Sanden

Det slår den finske høyesterett fast i en sak angående en sosialarbeider som ikke fikk ny kontrakt etter å ha hatt 16 kontrakter på rad i årene 2003-2011. Nå fikk hun ingen ny kontrakt og heller ikke noe annen egnet jobb innen Helsingsfors omsorgsdistrikt. Grunnen til at hun ikke fikk fast jobb var ikke fullført utdanning som sosialarbeider.

Det er vanlig ved oppsigelse av en fast ansatt at arbeidsgiver skal tilby annet arbeid eller utdannelse ved oppsigelse. Høyesterett finner ingen grunn til å skille på arbeidskontraktstype, men mener at alle bør likebehandles.

Mer her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler