Foto: Istock

Finland: Færre organiserer seg i facket

Finland har en organisasjonsgrad på 74 prosent, mens i Norge er den så vidt bikket under 50 prosent. Likevel bekymrer det finske LO, SAK, seg over utviklingen. Det har sammenheng med at flere og flere velger bort "facket" og står bare tilmeldt i en arbeidsledighetskasse.

Publisert 08.10.18, endret07.10.18 Av: Knut Arne Sanden

Systemet er i Finland, som i Sverige og Danmark, at det er fagforeningene som forvalter ledighetstrygden. Derimot kan en velge å avstå fra å være medlem i selve fagforeningen, og kun stå i ledighetskassen - som er billigere. Det er særlig de yngre som et mest utsatt for å miste jobben som velger denne løsningen. Det er også kommet private arbeidsledighetskasser som tilbyr billigere ordninger med fast årspris. Fagforeningene krever ofte en prosentsats av lønna.

Utviklingen er den samme i Danmark hvor man har fått "rabattfagforeninger" med et begrenset tilbud til medlemmene.

SAK er bekymret over den langsiktige utviklingen og påpeker at arbeidsgivernes forhandlingsvilje er direkte proporsjonal med organisasjonsgraden. Få medlemmer betyr svake eller ingen avtaler. Det er særlig i tjenesteytende områder i privat sektor at utviklingen er bekymringsfull.

-Det må satses mer på organisering, særlig overfor de yngre i arbeidslivet, sier SAK. Når de yngre får spørsmålet om hvorfor de ikke er med, er svaret ofte: Ingen har spurt oss.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler