Foto: Istock

Finland: Etterlyser regulering av nulltimerskontrakter

Finsk LO (FFC/SAK) etterlyser initiativ fra den finske regjeringen om regulering av nulltimerskontrakter. Det er tatt initiativ i den finske Riksdagen, men regjeringen har ikke fulgt opp.

Publisert 05.10.17 Av: Knut Arne Sanden

Nå krever LO lovregulering om at et visst minsteantall timer skal inn i alle kontrakter. FFC henviser nå også til Europakommisjonen som nylig foreslo dette som et tiltak som skal inn i et nytt direktiv om skriftlige avtaler.

80.000 finner arbeider på slike kontrakter og i en lekket versjon fra et lovforslag fra regjeringens side stilles det ikke krav om et minsteantall timer.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler