Foto: Istock

Finland: Begrenset innleie

Den finske arbeidsrettsdomstolen har endelig avgjort i en sak som sier at innleie kan begrenses gjennom tariffavtaler.

Publisert 13.06.16, endret07.06.16 Av: Knut Arne Sanden

Saken kommer fra Shell i Finland hvor man transporterte flybensin. Der leide man i økende grad sjåfører til å gjøre ordinære jobber. I tariffavtalen var det en rekke vilkår for dette som fagforeningen mente ikke var innfridd.

I avtalen sto det at "vikarer skulle brukes til å utjevne arbeidstopper og for andre tidsmessige eller kvalitetsmessige begrensede oppgaver, som på grunn av at arbeidet hastet, hadde en begrenset varighet, egne yrkeskrav eller av andre tilsvarende årsaker ikke kunne utføres av egne ansatte".

Arbeidsgiverne mente at dette var i strid med artikkel fire i EUs vikarbyrådirektiv. Saken ble sendt til EU-domstolen i Luxembourg for rådgivende uttalelse. Svaret var at kollektivavtalen ikke stred mot direktivet. Arbeidsrettsdomstolen i Finland har bekreftet dette og bedriften må betale skadeerstatning til det finske transportarbeiderforbundet for brudd på avtalen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler