EUs ildprøve for utstasjonerte

I dag skal EU-kommisjonen avgi sin svenneprøve i faget: Å bekjempe sosial dumping. Da presenterer Europakommisjonen deler av sin "mobilitetspakke" for EUs eneste folkevalgte forsamling, Europaparlamentet.

Publisert 08.03.16 Av: Knut Arne Sanden

Det kan bli en ildprøve om den fremmer det forslaget til nytt utstasjoneringsdirektiv som har versert i Brusselkretser en ukes tid nå. Fagbevegelsen har bedt om en utsettelse. Hva forslaget eventuelt inneholder når det gjelder blant annet bestemmelsen om minstelønn, er uklart. Ryktet sent i går var at det kommer et endret forslag, men man vet fortsatt ikke om dette er til det bedre eller verre. Kommisjonen vil også ventelig si noe om en "sosial pilar" for de 19 landene som har Euro som valuta. Den kan omfatte tiltak rettet mot de nye begrepene innenfor den såkalte delingsøkonomien.

Antallet utsendte eller utstasjonerte arbeidstakere har eksplodert de siste ti årene. En økning på 45 prosent fra 2000 til 2010, særlig de to siste årene. 1,9 millioner arbeider nå midlertidig i et annet land enn der de normalt bor.

Det har ikke manglet på fine ord fra EU-toppen. Europakommisjonspresident Jean-Claude Juncker har sagt alle de riktige tingene siden han ble valgt. Han vil ha "lik lønn for likt arbeid, samme sted". Han vil ha en "sosial sokkel" i EU. Han vil ha en "sosial pilar" i Eurosonen og han vil at Europa skal få en "trippel AAA-karakter" på det sosiale området.

Alt sammen høres fint ut i taler, særlig hos møter i fagbevegelsen. Men har det sunket ned i systemet til de riktige saksbehandlerne? Nå er det leveringstid, og nettopp fagbevegelsen ser spent fram til konkretiseringen av alle disse løftene i praktiske direktivforslag.

Det er den belgiske kommisæren Marianne Thyssen som har ansvaret. Hun har bakgrunn fra et av de belgiske kristne partiene og som leder av en forening for mellomstore bedrifter. Hun har nok god vilje til å få til noe på sitt område, som heter sosial, arbeidsrett og sysselsetting. Men hun er nummer tre i den nye kommisjonens pyramidestruktur. Hun har en egen visepresident over seg før sakene kanskje flyter opp til Juncker selv. Mellom henne og de andre ligger også det som heter "kabinettene", som er tettpakket med politiske rådgivere og spinndoktorer hvis oppgaver er å få lettmetall til å funkle og råtne tomater til å framstå som ferske. Ingen lett oppgave for en kommisær som ikke bare er kvinne, men dertil kommer fra et lite land, og med ansvar for et område de øvrige delene av Kommisjonen helst hadde sett ikke hadde eksistert.

Så spenningen er stor og faren for skuffelse er enda større.

Mer bakgrunn her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler