EU vil tvinge frem minstelønn, Støre bekymret

Lønnsdannelse slik vi praktiserer det under den nordiske modellen kan settes under press om EU-kommisjonen får det slik den vil. Dette advarer Jonas Gahr Støre og Jan Erik Støstad mot, som ledere av SAMAK.

Publisert 19.04.17, endret21.04.17 Av: Hans Øyvind Nilsen

Denne bekymringen er en av flere som listes opp i et brev sendt Gianni Pittella, den nyvalgte lederen av S&D gruppen (sosialdemokratene) i Europaparlamentet. Brevet er signert SAMAK-leder Jonas Gahr Støre og generalsekretær Jan-Erik Støstad. SAMAK er samarbeidsorganisasjonen til de nordiske sosialdemokratiske partiene og LO-ene i Norden.

– Vi i de nordiske sosialdemokratiske partiene og LO-ene vil være med å forme fremtidens Europa. Uten større likhet og anstendig arbeid for alle undergraves både den økonomiske og sosiale utviklingen, sier SAMAKs leder Jonas Gahr Støre.

-Vi ønsker å adressere at EU på mange måter ER i støpeskjeen nå. Da er det viktig å sikre rammene for Norden og den nordiske modellen i framtidas Europa. Men vi ønsker også en mer sosial utvikling ute i Europa, med anstendige jobber til flest mulig. Dette handler også om å begrense høyrepopulismens vekst og i ytterste fall om krig og fred, sier Støstad til Avisens Nyhetsbyrå, og legger til:

– Stikkordene er et mer sosialt og likestilt Europa, flere og bedre jobber, kamp mot skatteunndragelser, en rettferdig luftfart og grønn omstilling.

Brevet tar opp:

  • En demokratisk, troverdig og fremtidsrettet europeisk sosial modell
  • Innsats for en sosial protokoll
  • Et Europa basert på likhet
  • Anstendig arbeid og lærende jobber for alle
  • Framtidig luftfart på fair vilkår
  • Innsats mot skattesnyteri og sikring av skattebasen
  • En grønn økonomisk utvikling

– Vi ønsker ikke at EU bestemmer at Stortinget skal vedta norske lønninger, sier Støstad.

I dette ligger det en bekymring om at sterke krefter både i EU-kommisjonen og i EU-parlamentet ønsker at alle land i Europa skal ha et system basert på lovbestemt minstelønn, fremfor at lønn blir forhandlet frem av partene i arbeidslivet. Det er i dag bare seks EU-land igjen uten lovbestemt minstelønn. For inntil kort tid siden var Tyskland en sterk støttespiller, men også der har de nå innført lovbestemt minstelønn.

-Det er fordi de har fått et todelt arbeidsliv, og fagbevegelsen ikke er sterk nok til å få opp de lave lønningene, sier Støstad og legger til: For oss er det et fremmed element i den norske måten å få gode lønninger på.

Marianne Thyssen, EUs kommissær for arbeid og sysselsetting, har oppfordret alle medlemsland til å innføre lovbestemt minstelønn. I Brussel ryktes det at hun i slutten av april vil legge frem nye retningslinjer for å forsøke å overtale de gjenværende landene til å gå over til minstelønn bestemt gjennom lov.

Les brevet fra SAMAK her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler