Foto: Istock

EU-pilen peker på Polen

EU åpnet en egen julepakke for Polen i førjulsdagene. Det var ingen pakke til "snille barn", men tvert om. For første gang i sin 60-årige historie åpnet EU artikkel 7 i EU-traktaten.

Publisert 08.01.18 Av: Knut Arne Sanden

Den åpner for at et land kan kritiseres for ikke å følge EUs verdigrunnlag og i sin ytterste konsekvens også kan miste sin stemmerett.

Årsaken er den polske regjeringens ønske om styre så vel media som domstolene. Det vil si den tredje og fjerde statsmakt. De skal være uavhengige av den første og andre statsmakt, men det er et prinsipp som man i det katolske Polen synes å se lett på.

"Det er med tungt hjerte" at den ansvarlige EU-kommissær Frans Timmermans nå starter en langdryg og omfattende prosess som kan ende med at landet mister stemmeretten i EU en gang et stykke fram i tid, dersom alle øvrige EU-land er enige. I mellomtiden kan de miste penger i fra ulike EUfond og kanskje måtte betale en ekstra andel av den britiske utredelsesbilletten som etterlater et stort budsjetthull i EU.

Den polske regjeringen vil senke alderen på pensjonering av dommere fra 70 til 65 år. På den måten vil man bli kvitt omlag 40 prosent av dommerstanden og kan utnevnte nye og kanskje mer lydige dommere. Polen bekrefter dermed at dette med "demokrati og sånt" ikke følger den samme definisjonen som i det gamle Vest-Europa. Men så har de stort sett kun opplevd skjøre regjeringer fra 1900 til 1940 og deretter diktaturer, først nazidiktatur og deretter kommunisme.

Frie valg etter Berlinmurens fall var moro første og andre gang, men kanskje man føler seg tryggere med noen sterke menn som vet hva man vil, selv om det nødvendigvis ikke er hva folk flest vil. Ungarn er i samme klasse og vil sørge for at Polen neppe kommer til å miste sin stemmerett i Den europeiske unions råd. Det fordrer nemlig enstemmighet, og det vil ikke Ungarn bidra til.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler