Foto: istock

EU: Utsendingsdirektivet lar vente på seg

Det omstridte forslaget til nytt utsendingsdirektiv, presentert av EU-kommisjonen 8. mars i år, beveger seg framover i sneglefart.

Publisert 17.11.16 Av: Knut Arne Sanden

De første debattene i Ministerrådet (medlemslandenes arbeidsministere) og i Europaparlamentet har forsiktig begynt. Det er oppnevnt to saksordførere i parlamentet, en fransk kvinne fra EPP-gruppen (Kristenkonservative) og en hollandsk kvinne fra Sosialistgruppen, sistnevnte har også vært LO-leder i Nederland.

Kommisjonens viktigste endringsforslag er at man i stedet for begrepet minstelønn bruker avlønning/godtgjørelse (remuneration) og dermed går lenger enn dagens tekst. Det blir sondert uformelt hva som er mulig å få til av forbedringer i forhold til forslaget fra Kommisjonen. Noe det ikke ser ut til å være store åpninger for. De 10-12 tidligere Østeuropeiske landene er mot hele forslaget og synes ikke villig til å kompromisse. De tre nordiske landene støtter forslaget og ønsker at minstelønn skal defineres nasjonalt. Frankrike og Tyskland er også i samme gruppe, mens Storbritannia ikke synes å være særlig opptatt av direktivet da det ikke vil bli gjort gjeldende der i framtiden.

Men kalenderen forskyves hele tiden. Et utkast til en komitérapport skal forsøksvis sendes til oversetting 29. november. Nå ser man for seg først en ferdig rapport i Sysselsettingskomiteen (EMPL) i Parlamentet i juli 2017. Det er siste dager før ferien, så noen behandling i plenum i Parlamentet vil ikke kunne finne sted før ganske sent på høsten i november, kanskje desember i 2017. Det er lenge til.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler