Esther Lynch, konføderal sekretær i DEFS er både fornøyd og skuffet over det nye forslaget og mener at mye arbeid gjenstår for å forbedre det.

EU: Skriftlige avtaleregler skal strammes opp

Europakommisjonen fremmet rett før jul et nytt lovforslag om skriftlige avtaler. EØS-avtalen i 1994 innførte et eget direktiv om retten til en skriftlig avtale for arbeidstakere. Dette ble vedtatt i EU i 1991 og er nå modent for oppdatering.

Publisert 11.01.18 Av: Knut Arne Sanden

EU-kommisjonen har nå fremmet et forslag som går en del lenger enn 1991-direktivet. Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen DEFS er både delvis fornøyd og delvis skuffet over forslaget fordi den ikke dekker alle typer ansatte, slik som frilansere og egenansatte.

Men de mener at det er viktig at EU-kommisjonen kommer med et konkret forslag til nytt direktiv, som på dansk nå heter: "Gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår".

Svensk og dansk fagbevegelse er en smule skeptisk til forslaget dersom det kan gripe inn i avtaler mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne. De ønsket derfor forhandlinger med arbeidsgiverne om direktivforslaget først, men det var ikke flertall for det i styremøtet i DEFS i desember der det ble diskutert hvordan en skulle gå frem.

EU-kommisjonen har ikke merket dette som EØS-relevant fordi det har sin rot i "EUs sosiale søyle" som i utgangspunktet ikke skal gjelde for EØS-landene i EFTA. Men hvis dette skal erstatte direktiv 91/533 vil det måtte tas inn i EØS- avtalen.

Kommisjonens direktivforslag finner du her (dansk tekst)

Se kommisjonens pressemelding her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler