Foto: Istock

EU: Nytt og økt langtidsbudsjett

EU-kommisjonen la nylig fram sitt sjuårige langtidsbudsjett, forkortet på engelsk til MFF (Multiannual Financial Framework), for perioden 2021-27. Budsjettet for 27 land (UK går ut) blir større enn i dag og UKs bidrag blir sterkt redusert.

Publisert 10.05.18 Av: Knut Arne Sanden

I to år har kommisjonen jobbet med forslaget.

Det utgjør 1,11 prosent av landenes bruttonasjonalprodukt.

Totalt sett utgjør det 11.350 milliarder kroner eller nesten nøyaktig 10 ganger det norske statsbudsjettet.

Økningen er noe mindre enn mange håpet/fryktet, men møter allerede heftig motstand blant annet fra Nederland, Østerrike, Sverige og Danmark. De er alle nettobidragsytere og vil ikke betale mer. Frankrike protesterer mot at landbruksstøtten synker og Tyskland mot å betale vesentlig mere. Sør-Europa vil ha mere i overføringer, som utjevningsstøtte som nå overraskende kuttes.

Det skal satses mer på framtiden gjennom forskning, industripolitikk og grensekontroll. Ungarn og Polen skal kunne "straffes" ved mindre budsjettmidler til prosjekter om de ikke følger EUs politiske idealer. Også €urosonens 19 land for sitt eget, men svært mindre budsjett.

Pressemeldingen fra kommisjonen på MFF finner du her

Europaparlamentet er ikke overraskende positive siden de skal godkjenne budsjettet etter en lang dragkamp med regjeringene. Parlamentet har alltid vært for økte budsjetter, mens medlemslandene holder igjen. Dette blir en lang og vanskelig debatt fram mot Europaparlamentsvalget i mai 2019.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler