Foto: Istock

EU: Ja til arbeidsbyrå i Sverige

Europeisk fagbevegelse sier ja til at EU skal få et eget arbeidsbyrå, gitt at det ikke griper inn i partenes rettigheter. Styret i Den europeiske faglige samorganisasjon (ETUC/DEFS) sier dette i en uttalelse fra styret forrige uke.

Publisert 23.04.18 Av: Knut Arne Sanden

EUs arbeidsbyrå ELA skal blant annet påse at det ikke finner sted sosial dumping, at utstasjoneringsdirektivet blir respektert og det skal kunne ha felles inspeksjoner sammen med nasjonale myndigheter. Det skal også kunne ha en slags meglingsrolle, men på hvilken måte er mer uklart. De skal også påse at trygdereglene respekteres.

Svensk fagbevegelse er klar på at et slikt byrå ikke må gripe inn i det svenske systemet hvor fagbevegelsen har ansvar for å påse at reglene følges. De er også skeptiske til at land kan nekte å bli inspiserte, selv om dette skal skje i samarbeid med den nasjonale myndigheten. De mener også at noen meglingsfunksjon bør de ikke ha.

Er dette så en reell myndighet? Det er heller ikke klart, for normalt heter den slags institusjoner i EU "agency" eller "byrå" som det blir oversatt til på norsk, noe som ligner et direktorat. Men på engelsk har det fått navnet "authority" som er blitt til "europæisk arbeidmarkedsmyndighet" på dansk og "europeisk arbetsmyndighet" på svensk.

I Norge er det også blitt en debatt omkring myndigheten og Senterpartiet har reist et eget forslag i Stortinget om det. Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen har bedt Stortingets utredningsavdeling om en rapport.

Her finner du forslaget fra EU

Høringsuttalelsen fra de tre svenske faglige organisasjoner LO, TCO og Saco vil at myndigheten skal legges til et land med et godt partsregulert arbeidsliv. 

Hvor da?

I Sverige förståss!

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler