Foto: Istock

EU: Diplomater ut, gass inn

Nylig vedtok et flertall av EU-landene å utvise en eller flere russiske diplomater på oppfordring fra Storbritannia. Det har sin rot den såkalte Salisbury-affæren hvor en tidligere og avhoppet russisk spion og hans datter ble funnet sterkt skadde i en park.

Publisert 13.04.18 Av: Knut Arne Sanden

Den britiske regjeringen mener at de skadde ble utsatt for forgiftning av et stoff som er identifisert som russisk. Videre mener den britiske regjeringen at dette er en bevisst handling fra russiske myndigheters side.

Men samtidig som man straffer Russland med den ene hånden klapper man dem på ryggen med den andre. Tyskland har nå godkjent den omstridte gassledningen fra Russland til Tyskland, North Stream II. Den vil gjøre EU enda mer avhengig av russisk gass.

Prosjektet har vært politisk omstridt fra første dag, ikke minst fordi den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schröder sitter i styret for Gazprom, det russiske gasselskapet.

Men saken har også andre sider som streifer inn på diskusjonen om ACER i Norge. Dette er en del av EUs 3.energipakke og EU vil at deres lovverk skal dekke denne gassledningen. Det har møtt motbør fra juridiske eksperter i EUs rådssekretariat. De mener at å underlegge denne ledningen det, som delvis er i internasjonal sjø, strider mot FN-reglene for havretten. Norske regjeringer har argumentert etter de samme linjer når de hevder at EUs regelverk ikke gjelder offshore, deriblant i forbindelse med helikopterforskriftene.

Sjøkabler for elektrisitet må da komme i samme kategori.

Det har gjort lite inntrykk på EU-parlamentet som slåss for at dette skal skje.

Polen motsetter seg sterkt hele prosjektet, mens Finland, Danmark og Sverige har ikke ennå godkjent prosjektet som etter planen skulle startes opp i år.

Nå har også Angela Merkel innrømmet at North Stream II ikke bare dreier seg om økonomi. Hun sier nå at en må se på den politiske siden, det under et nylig besøk fra presidenten av Ukraina som fant sted i Berlin. I dag tjener dette landet godt på transittavgiften på russisk gass. North Stream II kan bety at denne transitten vil bli sterkt redusert. Dermed forsvinner også EUs mulighet for å presse Russland i "Krimsaken". Merkel sier at man må få seg garantier som sikrer Ukrainas økonomi. Nå har også Finland godkjent North II, tilbake står Danmark og Sverige. Polen og de tre baltiske statene går mot og frykter at de kan bli frakoblet nettet.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler