Foto: Istock

EFTA-domstolen på Red Bull

Det å nekte Henning Kristoffersen å bruke Red Bull-merket på hjelmen, er ikke strid hverken med EØS-traktaten eller tjenestedirektivet. Det vil si en begrensing på fri flyt av tjenester.

Publisert 12.03.18 Av: Knut Arne Sanden

Det er det EU-kommisjonen anbefaler EFTA-domstolen å konkludere med. Saken ble brakt opp i 2017 av Oslo Tingrett etter at Norsk Skiforbund nektet Kristoffersen dette fordi det stred mot NFS sponsorpolitikk. Saken er ikke sammenlignbar med Svindal-saken som har et slikt unntak, heter det videre.

Så får vi se om EFTA-domstolen sier det samme, men som regel lytter de godt etter.

Rettsmøterapporten finner du her

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler