Foto: EP

Den sosiale søylen skal følges opp konkret

Det gis ulike vurderinger av hva det sosiale toppmøtet i Gøteborg i november betød og hva som vil skje framover.

Publisert 11.12.17 Av: Knut Arne Sanden

Her er en versjon.

Europa-Kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, sa: -"Det sosiale toppmøtet var en milepel i debatten om Europas framtid. Toppmøtet sendte et klart budskap om at en sterkere, mere demokratisk og mere rettferdig Union skal bygge på rettferdige jobber, inkluderende vekst og like muligheter. Gjennom proklamasjonen av den europeiske søyle for sosiale rettigheter har alle EUs institusjoner og ledere gjort det til et felles ansvar å forsvare våre borgeres rettigheter i en verden i hurtig forandring. Nå er tiden kommet til å levere resultater. Dette begynner med Det Europeiske Råds møte i desember måned. Og man kan være sikker på, at Kommisjonen fortsatt vil spille en viktig rolle gjennom de landspesifikke henstillinger under det europeiske semester."

Det europeiske semester er en økonomisk planleggingskalender, i første rekke for Eurosonelandene, og ender med en rekke anbefalinger til medlemslandene. Nå skal det også komme anbefalinger på det sosiale- og arbeidsrettslige området. Så gjenstår det hvordan de følges opp.

Sveriges statsminister, Stefan Löfvén, tilføyde: -"Det er på tide å innføre et sosialt Europa. Vi er nødt til at forbedre folks arbeids- og levevilkår og samtidig øke vår konkurranseevne i en global økonomi."

Flere aktuelle saker

Se alle artikler