Foto: Istock

Den danske modellen spises fra innsiden

Det skrytes mye av den "nordiske modellen", særlig utenfor Norden. Nylig var både den norske og danske statsminister på rikmannssamlingen i Davos hvor de nok en gang hold en "skåltale" om deres egne land.

Publisert 09.03.18 Av: Knut Arne Sanden

Men den danske LO-lederen sier at det ikke følges opp der hjemme. Den danske modell er kjent for sin fleksibilitet, ikke minst på grunn av en raus ledighetstrygd kombinert med en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og vekt på utdanning. Der kutter nå regjeringen i budsjettene.

Samme situasjonen ser man i Norge hvor fagforeningsfradraget vil stå stille i nye fire år, "uorganiserte" har fått sin egen plass i regjeringserklæringen og økt bruk av vikarer.

Nå forhandler offentlig sektor i Danmark om lønn, men også om å beholde sin spisepause som arbeidsgiverne, det vil si staten, vil fjerne. Men grunnleggende handler det om å komme til forhandlingsbordet på grunn av endringer i statens organisering av arbeidsgiversiden. Den ligger nå i en avdeling som også arbeider med modernisering og effektivisering av offentlig sektor. Denne heter Moderniseringstyrelsen, og skal spare kostnader blant annet gjennom reduserte ytelser i tariffavtaler.

Dette er de tre organisasjonene LO, FTF og AC villig til å streike mot. Staten truer med lock-out som de også har brukt før for å få viljen sin. Kampen om forhandlingsretten i privat sektor ble avklart i 1899, men det er mer usikkert i offentlig sektor.

Men det er også advarende stemmer som peker på at Danmark ligger på toppen av antall streiker i Norden. En forsker antyder at man kanskje bør titte litt mer på den norske eller svenske modellen. I Norge har man en Rikslønnsnemnd uavhengig av staten, mens man i Sverige har et eget Arbetsgiververk. Kritikken mot den danske modellen er at staten har en dobbeltrolle både som arbeidsgivere og politikere som kan endre lovgivningen.

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler