Foto: lo.dk

Dansk LO blir historie

1. januar 2019 er dansk LO ikke mere. Den går over i historien og erstattes med forkortelsen FH etter en fusjon med organisasjonen FTF, som mest ligner på UNIO i Norge. Navnet står for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Publisert 30.10.18 Av: Knut Arne Sanden

LO, som står for Landsorganisasjonen (i Danmark) ble opprettet i 1898 som det første av de tre LO-ene, deretter i Sverige og til slutt i Norge.

Vedtaket ble fattet på en skandinavisk arbeiderkongress i Gøteborg i 1886 om at alle fagorganiserte og forbund skulle innskrives i en samlet landsorganisasjon. Det opprinnelige navnet i Norge var forøvrig Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) som deretter bare ble til LO. Nå er LO i Danmark over og en ny historie kan starte.

Til tross for enkelte uttalelser i Sverige og Norge om at man kan behøve en sterk fagorganisasjon i vår tid med ny teknologi og globalisering, er det ingen ting som tyder på en tilsvarende utvikling i Sverige og Norge. I Sverige er de enige om en klarere teigdeling enn i Norge siden LO stort sett kun har arbeidere i sine rekker, mens TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) stort sett kun har funksjonærer som medlemmer.

I Finland gjorde man et halvhjertet forsøk for to år siden, men den store fusjonen strandet, mens noen forbund gikk inn i LO.

I Norge kjenner ikke Eurologgen til noen store planer. Men det foregår samtaler mellom LO forbund og av og til mellom LO forbund til tilsvarende forbund i YS, uten at det har resultert i konkrete endringer.

Så LO i Norge og LO i Sverige vil fortsette med den samme LOgoen, mens FH har fått sin egen.

Se sak fra Frifagbevegelse her og fra Fagbladet 3F her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler