Foto: Istock

Danmark har rotet bort 80 milliarder

Den danske stat har rotet bort vanvittige 80 milliarder danske kroner. Det utgjør 100 milliarder omregnet til norske kroner.

Publisert 16.05.17 Av: Knut Arne Sanden

Hvordan er det mulig at en effektiv stat som den danske har klart det?

Det er det store spørsmålet, men det er altså utestående gjeld til det offentlige som man ikke har klart å kreve inn.

Hovedårsaken er kombinasjonen av en kommunereform i 2005 hvor ansvaret for gjeld ble gjort statlig og innføringen av et nytt IT-system som aldri leverte hva det lovet. På toppen hviler et politisk ansvar som ingen vil ta på seg, jevnt fordelt på ni finansministere av ulik farge. -Men det største ansvaret ligger på regjeringspartiet Venstre, i følge en dansk redaktør.

80 milliarder kunne gitt mange sykehjem og skoler, men det er nå for sent.

-Nå må vi se fremad, sier den nåværende skatteminister Karsten Lauritzen. Oversatt fra politikerdansk til vanlig dansk betyr det:

-Vi tar ikke ansvaret, men blir sittende.

Les mer om saken her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler