Foto: LO/FTF

Danmark ble historisk og LO historie

Da gikk det som mange håpet på og flere tvilte på. Dansk LO stiftet i 1898 går sammen med hovedorganisasjonen FTF.

Publisert 16.04.18 Av: Knut Arne Sanden

Dansk LO

FTF

LO og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (stiftet 1952) ble en ny organisasjon, stiftet 13. april 2018. Rykter sier at den nye organisasjonen skal hete OS, Overenskomst Sammen. Sammen har de to i flere år drevet en kampanje kalt OK, som står for overenskomst. Overenskomstspørsmålet har vært det helt sentrale i Danmark hvor både organisasjonsgraden og overenskomstens dekningsområder er høyere enn i Norge. Dansk LO kan for eksempel ikke ta med gjester til steder som ikke har overenskomst.

Nå står det fra 1. januar en ny organisasjon på beina med 1,5 millioner medlemmer. Dansk LO har tapt 20.000 medlemmer i året og var kommet under en million medlemmer som de hadde i hatt i en årrekke. LO har nå under 50 prosent i organisasjonsgrad. FTF dekker høyskoleutdannende profesjoner som lærere, politi og sykepleiere, var delt i mange små forbund og hadde en relativ slank sentralorganisasjon.

Selv om FTF var halvparten så stor som LO ble alle vervene fordelt likelig til begge. Det skulle være en fusjon og ikke en "virksomhetsoverdragelse". Forberedelsene har vært lange og mange har sagt at «dette blir det aldri noe ut av». Men det ble det så. Se mer om kongressen her. Den ble avviklet på minutter i ren sovjetisk stil hvor alt var enstemmig.

Kritikken fra FTFs medlemmer har vært at LO er for tett på det sosialdemokratiske partiet, mens forbundet for de ufaglærte i LO 3F frykter en annen lønnspolitikk til fordel for de med høyere utdannelser. 3F var lenge i mot og kunne ha veltet hele prosjektet. De snudde like før kongressen.

Nå er det hele historie og en ny historie skal fortelles. Samlingskongressen fant sted i Odense i hjembyen til H.C. Andersen. Dette er starten på et nytt eventyr fra 1. januar 2019, et faglig eventyr. Det skal ledes av to kvinner, LOs leder Lizette Risgaard og FTFs leder Bente Sorgenfrey.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler