Innovasjonsminister Sophie Løhde. Foto: fm.dk Nadia Fryd

Danmark: Streik eller ikke streik?

Streik eller ikke? Det er det spørsmålet de fleste dansker stiller seg i disse dager. Den skulle egentlig allerede ha startet nå, men er utsatt mens man megler og megler, 21 timer på overtid.

Publisert 17.04.18 Av: Knut Arne Sanden

Det gjøres nå et siste forsøk innen fristen går ut i dag.

Nå ber fagbevegelsen om enda en ny utsettelse, på to uker, siden man ikke kommer videre i meglingsinstitusjonen.

Det er de stats- og kommuneansatte, med blant annet sykepleiere og lærere, som det forhandles om. Det dreier seg om lønn og ikke minst om retten til betalt spisepause.

Men dypest sett handler det også om den danske modell hvor partene selv finner fram til løsninger uten myndighetsinngrep.

Problemet er at arbeidsgiveren heter regjeringen. Den har sin egen minister for Innovasjon som ikke bare har ansvar for arbeidsforholdene, men også å modernisere (les: slanke) den danske forvaltning.

Med en lett provoserende minister som også har varslet lock out for en rekke statsansatte, er det vanskelig å enes. Men for helsesektoren måtte de derimot trekke varslet fordi det viser at man har en bemanning som ligger delvis under det minstenivå man kan ha på et sykehus i en konflikt.

Fagbevegelsen frykter lovinngrep fra regjeringens side dersom man ikke kommer fram til en avtale. Det er det man anser som å ødelegge den danske arbeidslivsmodell.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler