Arkivfoto fra lærerlockouten, 2013. Foto: Mette Løvgren

Danmark: Mens vi venter på streik

Selv ikke med nye 19 timer på overtid lyktes det denne uken å finne en løsning på tariffoppgjøret i offentlig sektor i Danmark. Forligsmanden har derfor utsatt det hele i to uker!

Publisert 19.04.18, endret18.04.18 Av: Knut Arne Sanden

Oppgjøret gjelder ansatte i staten, regionene (fylker) og kommunene. Den danske befolkning går derfor i villrede i nye 14 dager om hvorvidt skoler og barnehager skal lukkes.

I mellomtiden er våren, eller foråret som det heter, kommet til Danmark og dermed en litt lysere hverdag.

Det er åpenbart at sakene er vanskelige. Det er lønn for alle, arbeidstid for lærerne og ikke minst betalt spisepause som står på kravlisten. Hva som tilbys fra regjeringen, regionene og kommunene er høyst uklart. I dag fredag skal det gjøres et nytt forsøk, kanskje det siste?

Men arbeidstakerne i LO og FTF har avlagt en ed, musketer-eden: En for alle, alle for en. Går ikke alle områdene opp, så er det ingen avtale.

Les mer her og her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler