Foto: Knut Arne Sanden

Danmark: Lærlingmangel er arbeidsgivernes skyld

Danmark skriker etter faglært arbeidskraft i en rekke praktiske yrker. De kan ikke erstattes av utenlandsk halvlært arbeidskraft. Situasjonen som har oppstått er arbeidsgivernes egen skyld som ikke har satset nok. Det oppsiktsvekkende er at denne uttalelsen kommer i Jyllands Posten fra toppsjefen i Dansk Industri, Karsten Dybvad.

Publisert 21.06.18 Av: Knut Arne Sanden

De har sviktet og må nå ta ansvaret selv for situasjonen. Dermed har pipen fått en annen lyd, fordi før har arbeidsgiverne skyldt på ungdommen, at de er late, at de ikke vil og at de er mer opptatt av gymnasutdannelse. Nylig har man inngått en trepartsavtale med LO om å rekruttere minst 500 ekstra lærlingplasser i tillegg til målet om 2.800 flere lærlinger i 2018.

- Dette er en gledelig kursendring, sier LO-leder Lizette Risgaard og Metallformann Claus Jensen som er enig i at det er bedriftens ansvar for å få tak i nok arbeidskraft.

LO-lederen mener at arbeidsgiverne må stoppe med klynkingen fordi de selv har ansvar. Man har i for stor grad satset på korte kontrakter og midlertidig ansatte framfor fast lærlingplass Det er særlig innenfor bygg, tømrer- og murerfaget samt kokkebransjen at korte kontrakter har skutt i været.

For øvrig er sysselsettingen på det høyeste nivå siden 2008, faktisk litt over i 2. kvartal i 2018. 2.731500 personer er i arbeid i alderen 16-64 år, som er 70 prosent. I 2008 var den på 71,9 prosent.

Da regner man kun de som er bosatt i Danmark. Tar man med utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold er tallet enda høyere.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler