Foto: Istock

Danmark: Advarer mot "gule" fagforeninger

Gule fagforeninger kan ødelegge den danske modellen. Det er kanskje ikke en oppsiktsvekkende uttalelse, men det er det når den kommer fra arbeidsgiversiden.

Publisert 22.03.18 Av: Knut Arne Sanden

Nestleder i Dansk Industri Kim Graugaard advarer mot at blir de blir for store.

I Danmark har det vært en sterk økning i faglige organisasjoner som ikke er tilsluttet LO eller FTF, som Kristelig Fagbevægelse og Det Faglige Hus. Disse omtales ofte som "rabattforeninger" fordi de er billigere å være med i. Til gjengjeld gir de lite service tilbake. Ikke minst; de lager ikke overenskomster.

Det bekymrer arbeidsgiverne. De ønsker representative motparter som kan inngå forpliktende tariffavtaler eller overenskomster.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler