Dagens brexit: Handelsavtale, full stopp

Storbritannia vil få en frihandelsavtale. Det er tilbudet fra EU, sa deres sjefsforhandler Michel Barnier da han i går møtte i styremøtet til DEFS, Den europeiske faglige samorganisasjonen.

Publisert 09.03.18 Av: Knut Arne Sanden

Han presenterte de ulike alternativer som ligger på bordet og omtalte den norske EØS-løsningen som det "beste alternativet til medlemskap".

Men det vil ikke den britiske regjeringen fordi de ikke vil ha fri flyt av personer, de vil ikke følge regler de selv ikke vedtar, de vil ikke at EU-domstolen skal kontrollere de og de vil ikke betale inn til EUs budsjetter. Det utelukker også den sveitsiske løsningen. De vil heller ikke med i en tollunion med EU, noe som utelukker en "tyrkisk" løsning. Da gjenstår kun en frihandelsavtale som Sør Korea og Canada har.

En rekke fagorganisasjoner er bekymret for det som nå skjer. TUC, det britiske LO, ønsker en norsk løsning og frykter at landet skal bli en lønnsdumper på trappa utenfor EU. Deres medlemmer vil kunne miste EUs arbeiderlovgivning og helsestandarder.

Irsk LO er bekymret for en ny fysisk grense mellom Irland og Nord-Irland. Noe som kun kan unngås med å være i en tollunion med EU.

Spanske fagforeninger er bekymret for en ny grense mellom Spania og Gibraltar. De italienske fagforeningene var bekymret for alle de unge italienerne som har rømt landet og fått seg jobb i London eller andre steder. Kan de bli eller må de reise et annet sted?

Den irske representanten pekte på at både flertallet for brexit og valget i Italia var basert på oppfatningen av at EU ikke var til hjelp for folk flest, men ble sett på som en kapitalistisk sammensvergelse.

Barnier, som har en politisk bakgrunn fra Frankrike, innrømmet at EU hadde gått for langt i liberalistisk retning og måtte selv ta ansvaret for finanskrisen. Beviset på det var at det var vedtatt 41 nye regler for kontroll med finansnæringen etter finanskrisen i 2007.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler