Foto: Istock

D-dag for utstasjonering

Tirsdag 28. mai ble D-dagen for det omstridte utstasjoneringsdirektivet. Det handler om å gi utstasjonerte eller utsendte arbeidstakere fra et EØS-land rett til riktig betaling på midlertidig oppdrag i et annet EØS-land.

Publisert 29.05.18 Av: Knut Arne Sanden

I direktivet fra 1996 har disse utsendte arbeiderene kun krav på den allmenngjorte eller lovbestemte minstelønna som gjelder i det landet de arbeider i. Det slo EU-domstolen fast i en dom for 10 år siden (Laval-saken), og dermed ble et minimumsdirektiv gjort om til et maksimumsdirektiv.

Siden 2007 har derfor europeisk fagbevegelse arbeidet for å forbedre direktivet. Først 8. mars for nå over to år siden kom det er forslag som erstattet ordlyden "minstelønn" med det videre begrepet «godtgjørelse". Der kan overtid, skifttillegg og annet inngå fordi de utenlandske arbeidstakerne skal ha det samme som de nasjonale. Det er kalt "lik lønn for likt arbeid på samme sted".

Dette er blitt drøftet mellom EU-Kommisjonen, medlemslandene og Europaparlamentet. I dag, tirsdag 28.mai var forslaget opp til endelig avstemming i Europaparlamentet, og det endelige reultatet viste et stort flertall for direktivet. Det var i forkant en del bekymring for at det hele ville bli svært jevnt, men det endte på at 456 stemte for, 147 stemte i mot samt 49 som avstod fra å stemme.

Du kan høre debatten og se den her.

Det avgjørende for Norge er om det nye direktivet dekker reise, kost og losji. Det er fortsatt usikkert, det vil si at reise kost og losji er nevnt i direktivteksten, men det kan tolkes til at det er utsendingslandets regler som gjelder og ikke vertslandets.

Den uklarheten kan kanskje ryddes av vegen når EU-kommisjonen skal sette seg ned å lage regler for iverksetting av direktivet i de enkelte land. Norge skal også delta i den prosessen og er særlig opptatt av dette.

Her kan du se pressemeldingen fra Den europeiske fagbevegelsen DEFS i forbindelse med seieren. Og her finner du pressemeldingen fra EU-parlamentet.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler