Foto: Istock

Britisk enighet over bordet

TUC og CBI som er britisk LO og britisk NHO har overraskende funnet fram til en felles uttalelse om brexit. Begge organisasjonene er bekymret for hva som vil skje med britisk næringsliv og de som arbeider i det.

Publisert 05.10.18, endret02.10.18 Av: Knut Arne Sanden

Det er en sjeldenhet at man kan bli enige om noen verdens ting over de store sosiale kløfter som finnes i Storbritannia.  Men nå er den ytre trussel så stor at man har kastet de gamle fordommer mot hverandre.

Og hva er de da blitt enige om? "Alle aspekter av like reguleringer mellom UK og EU". Hva betyr det? Jo, egentlig at landet må forbli i det indre marked eller EØS. Men det kan de ikke si sånt rett ut. Hykleriet er fullkomment når en regjeringstalsmann sier "vi er helt enige".

Uttalelsen støttes også av deres europeiske søsterorganisasjoner som Den europeiske faglige samorganisasjonen DEFS og den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen BusinessEurope.

Les mer her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler