Göteborgs byvåpen maner til kamp. Foto: Istock

Bitter svensk havnekonflikt

I to år har vært en bitter arbeidskonflikt i Gøteborg havn. Den er delvis mellom det Svenska Transportarbetareförbundet som står i LO, og Svenska Hamnarbetarförbundet som står utenfor LO. Men i første rekke står konflikten mellom Hamnarbetarförbundet og arbeidsgiveren, kontainerterminalhavnen AMP og arbeidsgiverforeningen Sveriges Hamnar.

Publisert 02.03.18 Av: Knut Arne Sanden

Hamnarbetarförbundet, som har flest medlemmer i Gøteborg havn, krever en egen tariffavtale og har streiket for det i flere runder. Det har de rett til. Det har ført til nedgang av kunder til havnen. Transportarbetareförbundet har inngått en avtale som dekker havnen. Den vil de ikke være en del av gjennom et såkalt "hängavtal". Det lukter litt av allmenngjøring som ikke eksisterer i Sverige og som LO ikke vil ha.

Konflikten mellom de to forbundene har en lang historie og strekker seg helt tilbake til 1970-tallet. Saken dreier seg også litt om avtalehopping eller shopping og muligheten av å trenge unna en allerede inngått avtale.

Nå har regjeringen, ved arbeidsminister Ylva Johansson, grepet inn og har tilsatt en utredning som skal se på streikerettens vilkår i Sverige.

Det har utløst en enda større konflikt, særlig blant fagbevegelsen og en rekke arbeidsrettseksperter, fordi flere mener at en sosialdemokratisk regjering ikke kan begynne å sette spørsmåltegn med en rett som i Sverige er grunnlovsfestet. De fleste LO-forbund med unntak av IF-Metall har advart mot utredningen.

Situasjonen i Sverige er ganske lik den i Norge, med noen unntak. Tradisjonen er at om det er inngått en tariffavtale i en bedrift for en gruppe ansatte kan ikke et annet forbund komme å kreve en annen avtale i samme bedrift for samme gruppe arbeidstakere.

Sverige har, som i Norge, en fredsplikt så lenge avtalen gjelder. Det sikrer et regulert arbeidsmarked. Men når man bruker streikeretten slik som man har sett i Gøteborg er det enkelte som mener at hele den svenske modellen er truet. Nå får man se hva denne utredningen resulterer i og hva som blir fulgt opp av forslagene. Det er snakk om en nemnd som kan gripe inn i denne typen avtaler.

Nylig avga den svenske Arbeidsrettsdomstolen en avgjørelse hvor de sier at Sveriges Hamnar hadde en forhandlingsplikt med Hamnarbetarförbundet som de brøt med.

Tidligere LO nestleder og arbeidsrettsekspert Erlend Olaussen skriver om den betente saken her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler