Foto: Istock

Belgia lammes av streik

Onsdag 13. februar er neppe den beste dagen å reise til eller fra Belgia. Da har de tre landsorganisasjonene varslet streik, generalstreik som det heter (som ikke bare er for generaler!), og som kan ramme hele landet. Brussel Airlines har avlyst de fleste av sine flygninger, skoler lukker, tog og busser stopper og også deler av politiet er omfattet.

Publisert 11.02.19 Av: Knut Arne Sanden

Først var det bare de røde (FGTB-sosialister) og de blå (CGSLB liberale) som ville streike. Nå har også de grønne (CSC-kristne) sluttet seg til etter et brudd med arbeidsgiverne i forhandlingene om en ny toårig "interprofesjonell" avtale, det vil si samlet oppgjør.

Striden står blant annet om den frie lønnsramma utover indeksreguleringen av lønn.

Et slags teknisk beregningsutvalg mener at det er kun 0,8 prosent fordelt over to år som står til partenes rådighet.  Det kan brukes på lønn eller andre forbedringer i tariffavtalene, men utover det vil ikke arbeidsgiverne bevege seg. Men dette kommer på toppen av en lovbestemt indeksering som sikrer kjøpekraften. Inflasjonen er ventet å ligge på to prosent årlig.

Men 0,8 prosent over to år er ikke tilstrekkelig mener fagforeningene som mener at det er plass til 1,4-1,8 prosent over to år.

Dermed blir det en-dagers streik som vil merkes av folk flest, særlig innenfor transportsektoren da både tog, busser og flygeledere er tatt ut.

Årets hovedoppgjør om lønn har pågått en tid i Belgia. Som i Norge er det en ny toårig avtale som skal på plass og som i hovedsak dreier seg om hvilken lønnsutvikling partene kan bli enige om. Belgia har en egen konkurranselov som sier at lønnsutviklingen ikke skal overstige den som finner sted i naboland som Tyskland, Frankrike og Nederland. Nå foreligger det tall for dette som sier at den i snitt blir 5,6 prosent, seks prosent i Tyskland, 6,9 prosent i Nederland og 4,6 prosent i Frankrike i de kommende to årene.

Belgia har en automatisk indeksregulering hvor man mener at inflasjonen vil i snitt bli 3,8 prosent.  Arbeidsgiverne synes rammen er stor nok fordi den innebærer en liten reallønnsvekst.

Belgia er for tiden "uten" regjering etter at det største partiet gikk ut i protest mot FNs avtale om migrasjon. N-VA heter partiet og er landets største med fotfeste i delstaten Flandern. Det er ganske så fremmedfiendtlig og ser for seg et fritt Flandern uten kongehus en gang i framtiden.

Men til tross for det tok regjeringen initiativ sist uke for å få partene tilbake på sporet. En streik, selv om den kun varer en dag, vil koste landet dyrt. Men møtet hadde ingen effekt og landets fungerende arbeidsminister ber partene om å treffes igjen etter streiken. Han advarer mot at Belgia blir splittet i delstater dersom man ikke enes. Utover det avviser han alle krav om endringer i konkurranseloven som ble strammet inn i 2017 av regjeringen.

Den konservative regjeringen står ikke høyt i kurs hos lønnsmottakerne siden den har foreslått en hevet pensjonsalder, de har gjort det vanskeligere å gå ut på førtidspensjon og strammet inn ledighetstrygden.

Blant kravene som det streikes for er:

Betydelig lønnsøkning, endring av konkurranseloven som setter rammer for lønnsoppgjøret, økt minstelønn til 14 €uro pr. time eller 2300 €uro per måned (ca 140 eller 23.000 kroner).

En ungdomslønn som er stor nok til å «starte» livet.

Et arbeidsliv med mindre press og som kan utføres, færre midlertidige kontrakter og en bedre balanse mellom arbeids- og privatliv.

Det streikes også for pensjonistene som bør få en netto pensjon på 1500 €uro (15.000 NOK), at pensjonen utgjør 75 prosent av en gjennomsnittslønn, og en mulighet for førtidspensjon fra 55 år, samt lik lønn for likt arbeid, en styrket offentlig sektor og mer fornuftig prising av vann, gass og strøm. Til slutt kreves en skattereform som legger byrden på de med de bredeste skuldrene, formuer og de store selskapene.

Belgierne skal velge den 26. mai både nasjonalt og europeisk. Da kan det bli en ny regjering å forholde seg til. Sist tok det 541 dager å danne en ny regjering.

Det kan bli vanskelig denne gangen også.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler