Belgia: Kamp om pensjonsalder

Belgisk fagbevegelse har kjempet mange slag mot den konservative regjeringen i de snart fire årene den har sittet. De har ikke manglet på demonstrasjoner og generalstreiker, men regjeringen har ikke vært særlig lydhør.

Publisert 04.06.18 Av: Knut Arne Sanden

Nå står slaget om økt pensjonsalder fra dagens 65 år til 67 i 2025 som regjeringen har vedtatt. Den 16. mai hadde man en stor demonstrasjon i Brussel. I tillegg kreves det i Belgia 45 års opptjeningstid for å få en full pensjon. I nabolandene kreves det 40 eller 42 års opptjeningstid.

Det belgiske systemet har også en inntektsgrense hvoretter man ikke får økt pensjon. Denne ligger på 55.657 € i året eller ca 550.000 NOK. Tjener man mer gir det ikke pensjonspoeng.

Gjennomsnittpensjon er 1.181 €uro per måned (NOK 11.000) for en mann (som har jobbet) og 882 €uro (NOK 8.000) for en kvinne som har jobbet mindre. Snittprisen for en plass i en trygdebolig er 1.562 €uro.

Fattigdomsgrensen er satt ved 1.157 €uro pr. måned. Fagbevegelsen krever en minstepensjon på 1.500 €uro. I dag er den 1.220 €uro med 45 års opptjening. Har du jobbet kortere blir pensjonen også mindre. Har du vært syk eller arbeidsledig taper du også pensjon.

Belgia bruker en mindre andel av BNP til pensjon enn andre land, slik som Tyskland, 10,6 prosent, Østerrike, 13,2 prosent og Frankrike, 13,8 prosent.

FGTB som er den sosialistorienterte LO i Belgia holdt sist uke sin 49. kongress i sitt 120 år. Der var pensjonsspørsmålet et av mange sammen med digitalisering og nye arbeidsplattformer. FGTB har 1,5 millioner medlemmer med en svak nedgang de siste årene. Kongressen, som gikk over tre dager hadde 1.322 delegater og hele første formiddag gikk til å snakke om internasjonalt faglig samarbeid. Lederen gjennom 12 år Rudy de Leeuw ble etterfulgt av Robert Vertenueil; franskspråklig, og som ny generalsekretær etter Vertenueil valgte man Miranda Ulens, nederlandstalende. Alle valg skjedde med akklamasjon.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler