Foto: H.Ø.Nilsen LO

Belgia: En sterk fagbevegelse

Belgisk fagbevegelse er sterk selv om den er delt på tre ulike organisasjoner. Mens det i Norden ofte er en deling mellom ulike yrkesgrupper (Norge unntatt siden LO organiserer også funksjonærer og tjenestemenn) er den i Belgia delt mellom ulike ideologier.

Publisert 05.12.17 Av: Knut Arne Sanden

Den største er såkalt kristne og heter CSC med 1,5 millioner medlemmer. Den står sterkest i Flandern hvor man finner lettere industri, bilindustrien (Volvos største fabrikk) og IT-næringen. Den er litt mindre kampvillig enn sin søsterorganisasjon, den sosialistiske FGTB med 1,4 millioner medlemmer. Den står sterkest i de fransktalende strøkene og har lange tradisjoner tilbake i stålindustrien og forsvarsindustrien det vil si tung metallindustri som lenge har vært i motgang. De er mer aksjonsorienterte, men de to forsøker å samordne seg i aksjoner mot regjeringen.

Den tredje organisasjonen er den liberale, og er også den minste med sine 295.000 medlemmer. De har mange frie yrker og holder seg utenfor de mer politiske ideologiske debattene.

Det er mange likhetstrekk mellom den belgiske modellen og den nordiske. Fagbevegelsen forhandler langt og lenge med arbeidsgiverne og butter det i mot kan regjeringen hjelpe til slik de har gjort flere ganger. I de siste sentrale forhandlingene bestemte de seg for å klare seg uten regjeringens hjelp. Dette skyldes at regjeringen har begynt å gripe inn i ting de mener er partenes område.

Det har derfor vært mange aksjoner. Mot økt pensjonsalder og reduserte pensjoner og andre tiltak som er iverksatt av regjeringen. Men den har ikke lyttet og har fortsatt som før. Nå virker det som om kampviljen er noe dempet, men man håper på et regjeringsskifte i 2019.

FGTB presser på for et rødt-grønt alternativ hvor da sosialistpartiet PS må samarbeid med PTB som kan ligne litt på vårt Rødt. PTB er et mer klassisk, toppstyrt leninistisk parti, men har i den siste tiden begynt å lukte på hva reell politisk makt kan innebære for partiets målsettinger.

FGTB har innkalt alle partiene til samtaler. Lett blir det ikke. Ingen av de tre partier liker hverandre. Men det har aldri vært et kriterium for å kunne sitte i samme regjering. Det er kommunevalg i 2018 og nasjonalt valg i 2019.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler