Foto: Istock

Året det var så mange valg

2017 var det året det var så mange og viktige valg i Europa, Norge inkludert. Kort oppsummert har det stort sett gått dårlig for partier som kaller seg sosialdemokrater eller sosialister. Unntaket er i Storbritannia hvor Labour gjorde et overraskende godt valg etter først å ha bli dømt nord og ned.

Publisert 13.12.17 Av: Knut Arne Sanden

Den varslede fremmedfiendtlige valgkatastrofen uteble også. Frihetspartiet i Nederland mistet medvinden og Nasjonal Front i Frankrike kom nesten ikke med i Nasjonalforsamlingen. I Tyskland fikk man for første gang etter krigen et høyreparti inn i Forbundsdagen - men ikke i regjering.

Bare i Østerrike kom det lett brunaktige partiet med i regjering.

I 2018 er det valg i Italia og da er spenningen knyttet til om Det demokratiske partiet kan beholde regjeringsmakten.

Ha en fredelig jul og et godt nytt år 2018!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler