Foto: Istock

Arbeidsmarkedsbyrå vedtatt

Europarlamentets komite for sysselsetting støttet med stemmetallet 33 mot 9 at man skal innlede forhandlinger med Rådet og Kommisjonen med sikte på å etablere et nytt arbeidsmarkedsbyrå/myndighet som skal påse at det ikke skjer sosiale dumping i EU/EØS-området.

Publisert 22.11.18 Av: Knut Arne Sanden

Forslaget har skapt mere usikkerhet og debatt i Norge enn i andre land hvor forslaget stort sett er mottatt med tilfredshet. Unntaket er Sverige hvor de mener at de kan klare seg uten et slikt byrå siden partene i arbeidslivet selv sørger for det som ELA er tiltenkt å gjøre.

Det er ulike vurderinger av hvor mye "myndighet" ELA skal ha og om det skal kunne ha en rådgiver/megler rolle.

Se pressemelding fra Europaparlamentet og eget EØS-notat.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler