Foto:Istock

Acer og grunnloven - hva gjelder?

Mens debatten i fagbevegelsen raser for og mot ACER, EUs nye energimyndighet, om dette betyr høyere strømpriser i Norge eller ikke, er noen også opptatt av det prinsipielle, nemlig forholdet til grunnloven.

Publisert 12.03.18 Av: Knut Arne Sanden

Også der spriker svarene om dette er en så stor overføring av myndighet til et organ Norge ikke er med i, eller ei. Hvis det bare er en "liten" overføring kan det vedtas i Stortinget den 22. mars med alminnelig flertall. Hvis det derimot er vesentlig suverenitetsavståelse kreves det tre fjerdedels flertall i en avstemning hvor minst to tredjedeler av Stortingets medlemmer deltar. Men det ser det ikke ut til å være.

Åkkesom, Stortinget har oppdatert sitt utmerkede faktaark om de ulike reglene, uten å si hva som gjelder i denne saken.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler