Håndbok om EU og EØS

LO har utviklet en håndbok om EU og EØS. Denne håndboken tar sikte på å belyse bakgrunnen for inngåelsen av EØS-avtalen, hvordan EU og EØS fungerer og hvordan norsk og europeisk fagbevegelse arbeider ovenfor de forskjellige EU-institusjonene.

Publisert 01.05.17, endret16.05.17

Håndboka tar for seg temaer som EUs institusjoner, Europeisk fagbevegelse og LOs Europapolitikk.

Håndboka inneholder blant annet enkle skjematiske fremstillinger av prosesser som ellers kan fortone seg som kompliserte, slik som prosessen fra et forslag i EU blir til norsk lov.

LOs håndbok om EU og EØS

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler