Landsorganisasjonen i Norge

LOs representantskap

-
Hafjell

Representantskapet skal behandle LOs årsberetning og regnskap for 2014, samt dele ut LOs kulturpris for 2014.

Videre står valgkamp 2015 på programmet. LO-leder Gerd Kristiansen og Aps partisekretær Kjersti Stenseng innleder. 

Dag to er viet næringsliv og næringsutvikling i Innlandet, med innledninger av blant andre Sverre Narvesen, leder av Innlandsutvalget.

Pressen er invitert til å delta på møtet,

Påmelding for presse til trine.holden@lo.no innen 26. mai d.å. Dersom dere ønsker hotellrom, så gi beskjed ved påmelding.

Program for LOs representantskap 8. – 9. juni 2015, Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer

Mandag 8. juni:

Kl. 13.00:        Velkommen til innlandet v/ Gro Lundby, Fylkesordfører i Oppland (AP)

LOs ordinære representantskapsmøte
-          Åpning
Utdeling av LOs kulturpris 2014
-          LOs beretning 2014
-          Årsregnskap 2014 Landsorganisasjonen i Norge

Deretter:
Valgkamp 2015 v/ LO-leder Gerd Kristiansen og Aps partisekretær Kjersti Stenseng           

Kl. 16.30:        Slutt for dagen

Tirsdag 9. juni:

Kl. 09.00:        Kulturell åpning av dagen v/Torbjørn Dyrud
Kl. 09.15:        Innlandet i et næringsperspektiv v/Sverre Narvesen, leder av                                           Innlandsutvalget                      
Kl. 09.45:        Skog og trenæringen v/Hans Rindal, medlem av Innlandsutvalget           Kl. 10.05:        Utviklingsmulighetene innenfor jordbruk, matproduksjon v/Fred                                    Bakkejord, fabrikkdirektør Nortura SA. Rudshøgda
Kl. 10.25:        Bioteknologimiljøet – store muligheter v/Karianne Eide Longva,                                   prosjektleder Arena Heidner og medlem av Innlandsutvalget
Kl. 11.10:        Fjell-Norge og innlandets muligheter v/Atle Hovi, administrerende                                 direktør , Beitostølen Resort
Kl. 11.30:        Ungdoms- OL 2016 v/Tomas Holmestad, administrerende direktør
Kl. 11.45:        Oppsummering og avslutning v/ LO-leder Gerd Kristiansen

                        

 

 

 

 

Se alle artikler