Klima

Du er her: Forsiden :: Klima

Klima

Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Alle må bidra, og fagbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet.

 
FNs Klimapanel med rapport om klimatiltak

FNs Klimapanels (IPCC) 3. delrapport ble lagt fram palmesøndag, og handler om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, både i kortsiktig og langsiktig perspektiv.

-Klimaendringer skjer nå

– Denne rapporten viser at klimaendringer skjer nå over hele kloden. Vi må snu utviklingen, og starte omstillingen i retning nullutslippssamfunnet. Samtidig må vi sette i gang gode tilpasningstiltak, sier Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

Delta på Earth Hour 29. mars

– Slukk lyset en time 29. mars kl. 20.30, lyder oppfordringen fra LO-leder Gerd Kristiansen.

Internasjonal fagbevegelse forlater klimaforhandlingene i Warszawa

Internasjonal fagbevegelse - blant dem LOs representant, miljøbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre organisasjoner fra sivilt samfunn forlot i dag klimaforhandlingene i en stille "walk-out" protest mot manglende framgang.

LO tilstede på klimaforhandlingene i Polen, COP19

Under klimaforhandlingene i Sør-Afrika i 2011 (COP17) ble alle land under FNs klimakonvensjon enige om å framforhandle en global klimaavtale som skal gjelde for alle land, den såkalte Durban-plattformen.

-- Vil re-etablere arbeidslivets klimaråd

- Kompetanseheving og omstilling er temaer som er svært viktige både for arbeidstakere og arbeidsgivere hvis vi skal lykkes med norsk klima- og miljøpolitikk. LO, YS, Unio og Akademikerne vil re-etablere Arbeidslivets klimaråd.

Velg distrikt:
Kontakt
Anne-Beth Skrede
Rådgiver
Dagens miljøtips


Kontakt:

Logo

Landsorganisasjonen i Norge
Youngsgate 11
0181 Oslo

 

Telefon: 03200
Telefaks: 03201
E-post: lo@lo.no

© Landsorganisasjonen i Norge, Org nr. 971 074 337