Russland

Du er her: Forsiden :: Russland
 


Palestina
Styreform:
Innbyggertall:
Arbeidstyrke:
Arbeidsløshet:
Språk:
Hovednæringer:
Vietnam
Styreform:
Sosialistisk republikk
Innbyggertall:
91.519 millioner
Arbeidstyrke:
46.4 %
Arbeidsløshet:
2,3%
Språk:
Vietnamesisk
Hovednæringer:
Landbruk 22%, Industri 40.3%, service 37.7%
Thailand
Styreform:
Monarki
Innbyggertall:
67.091 millioner
Arbeidstyrke:
39.6 millioner
Arbeidsløshet:
0.7 %
Språk:
Thai, engelsk
Hovednæringer:
Landbruk 13.3%, Industri 34.4%, Service 52.7%
Kambodsja
Styreform:
Monarki
Innbyggertall:
14.952 millioner
Arbeidstyrke:
8.8 millioner
Arbeidsløshet:
3.5 %
Språk:
Kmer 95% fransk, engelsk
Hovednæringer:
Landbruk 30%, Industri 30% Service 40%
Filippinene
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
104 millioner
Arbeidstyrke:
40 millioner
Arbeidsløshet:
7 %
Språk:
Filipino, engelsk i næringslivet
Hovednæringer:
Landbruk 12%, Industri 31.5%, service 55.7%
Swaziland
Styreform:
Monarki
Innbyggertall:
1.380 millioner
Arbeidstyrke:
457.600
Arbeidsløshet:
40%
Språk:
Landbruk 8.2%, Industri 46.9% og Service 44.9%
Hovednæringer:
Engelsk og SiSwati
Ghana
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
25.2 millioner
Arbeidstyrke:
11.4 millioner
Arbeidsløshet:
11 %
Språk:
Engelsk, i tillegg til 10 lokale språk
Hovednæringer:
Landbruk 56%, Industri 15% og Service 29%
Etiopia
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
93.8 millioner
Arbeidstyrke:
37.9 millioner
Arbeidsløshet:
Språk:
Amharisk, Oromo, Arabisk, Somali, Tigri og Engelsk (i skolen).
Hovednæringer:
Landbruk 41%, Industri 13% Service 46%
Zimbabwe
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
12.6 millioner
Arbeidstyrke:
3.8 millioner
Arbeidsløshet:
95%
Språk:
Landbruk 20.4%, Industri 24.6% og Service 54.9%
Hovednæringer:
Engelsk off, lokale Shona, Ndebele
Zambia
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
14.3 millioner
Arbeidstyrke:
5.5 millioner
Arbeidsløshet:
14 %
Språk:
Engelsk 7 lokale språk
Hovednæringer:
Landbruk 85%, Industri 6% og Service 9%
Uganda
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
34 millioner
Arbeidstyrke:
16.2 millioner
Arbeidsløshet:
3,2%
Språk:
Engelsk, Swahili og Luganda
Hovednæringer:
Landbruk 82%, Industri 5 %, Service 13%
Tanzania
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
41,9 millioner
Arbeidstyrke:
26 millioner
Arbeidsløshet:
Språk:
Kiswahili og Swahili off. Engelsk
Hovednæringer:
Landbruk 27.8% Industri 24.2% Service 48%
Mosambik
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
23.5 millioner
Arbeidstyrke:
9.9 millioner
Arbeidsløshet:
21%
Språk:
Portugisisk og lokale språk
Hovednæringer:
Landbruk 81%, Industri 6% og Service 13%
Malawi
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
16.3 millioner
Arbeidstyrke:
5.7 millioner
Arbeidsløshet:
Språk:
Engelsk og Chichewa
Hovednæringer:
Landbruk 90%, Industri og Service 10%
Bolivia
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
10.2 millioner
Arbeidstyrke:
4.6 millioner
Arbeidsløshet:
5.5%
Språk:
Spansk
Hovednæringer:
Landbruk 10% Industri 40% og Service 50%
Cuba
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
11 millioner
Arbeidstyrke:
5.1 millioner
Arbeidsløshet:
1.4 %
Språk:
Spansk
Hovednæringer:
Landbruk 4%, Industri 20.8%, Service 75.2%
Peru
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
29.5 millioner
Arbeidstyrke:
15.9 millioner
Arbeidsløshet:
7.9 %
Språk:
Spansk
Hovednæringer:
Landbruk 8%, Industri 38% Service 54%
Colombia
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
45.2 millioner
Arbeidstyrke:
22.4 millioner
Arbeidsløshet:
10.8%
Språk:
Spansk
Hovednæringer:
Landbruk 7% Industri 37.6 og Service 55.5%
Nicaragua
Styreform:
Republikk
Innbyggertall:
5.7 millioner
Arbeidstyrke:
2.8 millioner
Arbeidsløshet:
7.3 %
Språk:
Spansk
Hovednæringer:
Landbruk 17.4 % Industri 25.7% og Service 56.8%

LO i Russland

LOs partnere er:

I Russland samarbeider LO med Føderasjonen av uavhengige russiske fagforbund (FNPR). FNPR ble stiftet i 1990 og har 42 føderale fagforbund og 78 samorganisasjoner på regionalt nivå som medlemmer. Totalt organiserer FNPR ca. 25 millioner arbeidstakere, og 95 % av russiske fagorganiserte er medlemmer av FNPR. I FNPRs administrasjon sentralt er det nå 155 ansatte.

Situasjonen for fagbevegelsen

FNPR har en samarbeidsavtale med Russlands øverste påtalemyndighet om spørsmål knyttet til grunnlovfestede rettigheter russiske borgere har i forhold til arbeid, sikkerhet på arbeidsplassen, utdanning og tiltak som skal sikre at disse rettighetene ikke krenkes. Partene skal utveksle informasjon, stille juridiske, vitenskapelige og organisatoriske ressurser til rådighet til planlegging og gjennomføring av felles tiltak.

 

 

Etter inngåelsen av dette samarbeidet er det færre arbeidsgivere som ikke utbetaler lønn. Under den økonomiske krisen i 1998 ble flertallet av arbeidstakerne rammet av at lønn ikke ble utbetalt eller ble utbetalt i form av produksjonsenheter som fikk byttehandelen til å blomstre. Også under krisen i 2008-2009 var det flere arbeidsgivere som ikke utbetalte lønn.

 

FNPR kritiserer regjeringen for ikke å etterleve løfter i forhold til lønninger i offentlig sektor. FNPR påpeker at staten er landets viktigste arbeidsgiver, som ansetter høyt utdannet arbeidskraft, men også den dårligst betalte.

 

FNPR støtter president Putins oppfordringer til russisk næringsliv om å investere i ny produksjonsteknologi og prioritere HMS arbeidet som også er viktige virkemidler for å få ned det skremmende høye antall arbeidsrelaterte skader og dødsfall i russisk arbeidsliv. Gjennom sitt engasjement i Folkefronten har FNPR påvirket formuleringene i flere av President Putins mål for sin tredje 6-årige presidentperiode. Viktige mål er den langsiktige økonomiske utvikling og skaping av 25 millioner høyproduktive arbeidsplasser innen 2020. Putin pålegger regjeringen å øke reallønningene med 40-50 % innen 2018 og lønningene innen utdanning og helse skal økes betraktelig. I juli i år ble de russiske arbeidslivspartene medlemmer av President Putins rådgivende komite for WTO saker.  

 

Samarbeidet med LO

LO har, med støtte fra Utenriksdepartementet, samarbeidet med FNPR i flere år. Samarbeidet har i hovedsak vært konsentrert i Nord-Vest Russland i de to russiske fylkene med grense til Barentshavet, Murmansk og Arkhangelsk. I samarbeidet med Nord-Vest Russland har LOs distriktskontorer, ungdomssekretærer og utvalg i Nord-Norge hatt en fremtredende rolle. Samarbeidet har erfaringsutveksling og kompetanseoverføring som hovedmål. Som oftest i form av temaseminarer og bedriftsbesøk.

 

 

Samarbeidet ble sist evaluert i 2011 av Fridtjof Nansens Institutt (FNI Rapport 5/2011 www.fni.no). Evalueringen gir en fyldig beskrivelse av samarbeidet og engasjementet til LO Forbundene EL&IT, POSTKOM, NTL, N.N.N, SL, Fagforbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, HK, Industri&Energi, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og LOs Forening for Fagblad og Informasjon (LOFF) har alle deltatt i samarbeidet. Samarbeidet fortsetter i treårsperioden 2012-2014.  


 
Velg distrikt:
Mer om internasjonalt prosjektsamrabeid
Kontakt
Vidar Bjørnstad
Avdelingsleder
Dokumenter:


Kontakt:

Logo

Landsorganisasjonen i Norge
Youngsgate 11
0181 Oslo

 

Telefon: 03200
Telefaks: 03201
E-post: lo@lo.no

© Landsorganisasjonen i Norge, Org nr. 971 074 337