ILO: Krise for verdens arbeidstakere

Skriv ut Tips
ILOs styre møtes i Geneve 3.-18. november. På bordet ligger den årlige rapporten om situasjonen i arbeidslivet.
Foto: Trond Isaksen

 ILO advarer mot en ny og dypere jobbkrise, og mer sosial uro.Hovedtemaet på ILOs styremøte er den alvorlige sysselsettingssituasjonen i mange land og konsekvensene for arbeidstakerne.

 

Trine Lise Sundnes, førstesekretær i LO, representerer Nordens fagbevegelse i LOs styre. Hun er enig i at situasjonen er svært alvorlig.

 

-Sysselsettingsveksten i de fleste industrilandene og i mange andre land ser ut til å stanse opp. Vi kan være på vei mot en ny og dypere sysselsettingskrise.  Det er også økt risiko for sosial uro i mange land, sier Sundnes.

 

 I tillegg til arabiske land, pekes det også på EU-land. ILO mener det vil ta minst ta 5 år å komme tilbake til ledighetsnivået før finanskrisen i industrilandene. Sysselsettingssituasjonen er sårbar fordi bedriftene er svekket økonomisk, mange stater strammer inn og det er mangel på internasjonal koordinering av politikken.

 

Befolkningen i mange land rapporterer om fallende levestandard og lite tiltro til myndighetene.  Det rapporteres om svekkete arbeidsforhold og fallende lønnsandeler i mange land.

 

ILO – rapporten slår fast at pågående arbeidsmarkedsprogrammer bør fortsette og utvides og ikke kuttes. Aktive arbeidsmarkedstiltak er spesielt effektive for å øke sysselsettingen.

 

Trine Lise Sundnes mener rapporten tar opp sentrale spørsmål. 

 

- Mye av den økonomiske krisa vi ser nå skyldes problemer med manglende politisk samarbeid og løsninger, slik at effektive tiltak ikke gjennomføres. Store deler av verdensøkonomien kan komme inn i en ny nedgang. Arbeidsmarkedsprogrammer er svært viktige. De bidrar til å opprettholde kvalifikasjoner, treffer godt sosialt og er effektive for sysselsettingen og stimulerer økonomien. Vi har gode erfaringer i Norden med slike programmer. Store fall i sysselsettingen som vi ser i enkelte land, er også viktige å unngå også fordi de kan bringe med seg pessimisme og forsterke økonomisk nedgang.

 

ILO er en viktig organisasjon. ILO er ansvarlig for å for å sette opp krav  og overvåke internasjonale standarder i arbeidslivet. ILO er helt spesiell i den internasjonale arena. Det er den eneste FN-organisasjonen som er basert på trepartssamarbeid og består av representanter fra fagbevegelse, arbeidsgivere og myndigheter som sammen utformer politikk og programmer for anstendig arbeid. Denne unike organiseringen gjør at ILO også får tatt hensyn til praktiske erfaringer om sysselsetting og arbeid.

 

Les pressemelding fra ILO her

 

Flere nyheter fra Informasjons- og rådgivning:

Til nyhetsarkivet

Av: Informasjons- og rådgivning.

Publisert: 03.11.2011 Endret: 03.11.2011


Til toppen Tilbake til artikkellisten
 
Velg distrikt:
Mer om Internasjonale organisasjoner
Kontakt
Vidar Bjørnstad
Avdelingsleder


© Landsorganisasjonen i Norge, Org nr. 971 074 337