Uttalelser

Uttalelser vedtatt på LO-kongressen 3. - 7. mai 2013.