Del på facebook
|
2
svar
1082
lest

Arbeidskontrakter

Jeg vil ha slutt på alle de ulovlige arbeidskontrakter som blir brukt, spesielt i reinholdsbransjen.

Av lp fra Norsk Arbeidsmandsforbund for 1857 dager siden

KOMMENTARER TIL INNLEGGET

Hei lp!
Hvis du mener at kontraktene er ulovlige etter norsk lov, så er det ikke noe problem å undertegne dem. De vil uansett være ugyldige, og da kan de trekkes for retten for underkjennelse. Men hvis du mener at de er lovlige men for dårlige er det en sak som bør kjempes for. Hvis noen av disse bedriftene er medlem av NHO er de forpliktet av avtalene som er inngått med LO. Uansett er det en kjempeviktig sak. Det bør kjempes for at lover og avtaler blir slik at mulig å utnytte folk med dårlige kontrakter.
Mvh.
Trillrund

Hei Ip
Har du konkrete saker i forhold til ulovlige arbeidskontrakter så må tillitsvalgte gripe inn. Kjør sak og få slutt på dette. Noen MÅ gripe fatt i saker som bryter med lov eller avtaleverk. Er du tillitsvalgt skal du reagere.
Hilsen suph

Av suph fra Fagforbundet for 1849 dager siden