Landsorganisasjonen i Norge

LOs organisasjonsprogram

LOs organisasjonsprogram 2013 – 2017 ble vedtatt på LO-kongressen 2013.

Publisert 12.02.14, endret26.04.14 Av: Informasjons- og rådgivningsavdelingen
LOs organisasjonsprogram 2013 – 2017 er et overordnet og retningsgivende dokument med fokus på tverrfaglige utfordringer og prioriteringer i rekrutterings- og organisasjonsarbeidet i LO og forbundene i kommende kongressperiode.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler