Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2017

Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO

- Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Publisert 14.03.17 Av:

Forhandlingsresultat LO/NHO

- Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det.

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året. For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2900, totalt kr 3 900. Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner. Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil.  

- Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.

Fakta om oppgjøret:

  • Omfatter rundt 170 000 medlemmer
  • Totalt vil om lag 20 prosent av disse  arbeidstakerne få lavlønnstillegg
  • Rammen på oppgjøret er beregnet til  2,4  prosent
  • Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode
  • Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner

Flere aktuelle saker

Se alle artikler